News

TRUSHILLA, PUBLISH THE MIRAGE CAMPAIGN!

TRUSHILLA comes to you with MIRAGE. Stimulating beauty in all dimensions. We selected for you the details, crafted from exceptional quality silk, including the first line of our shirts with...

TRUSHILLA, PUBLISH THE MIRAGE CAMPAIGN!

TRUSHILLA comes to you with MIRAGE. Stimulating beauty in all dimensions. We selected for you the details, crafted from exceptional quality silk, including the first line of our shirts with...

"VATAN BALKAN TOUR" CAMPAIGN '22 IS PUBLISHED

V A T A N To remind the world of who we are, the first VATAN Collection from TRUSHILLA, has stepped into some of the most iconic cities in the...

"VATAN BALKAN TOUR" CAMPAIGN '22 IS PUBLISHED

V A T A N To remind the world of who we are, the first VATAN Collection from TRUSHILLA, has stepped into some of the most iconic cities in the...

NEW INFLUENCERS CAMPAIGN FOR TRUSHILLA IS LAUNCHED

#TRUSHILLAICON               JOIN US!    

NEW INFLUENCERS CAMPAIGN FOR TRUSHILLA IS LAUNCHED

#TRUSHILLAICON               JOIN US!    

TRUSHILLA; brand-i shqiptar që ndryshoi rregull...

“Kur kohët bëhen të vështira, njerëzit bëhen sipërmarrës”; është një prej shprehjeve motivuesve që shpesh dëgjojmë të lakohet në fjalimet e biznesmenëve të suksesshëm. E duket se i tillë është...

TRUSHILLA; brand-i shqiptar që ndryshoi rregull...

“Kur kohët bëhen të vështira, njerëzit bëhen sipërmarrës”; është një prej shprehjeve motivuesve që shpesh dëgjojmë të lakohet në fjalimet e biznesmenëve të suksesshëm. E duket se i tillë është...